HAYTA

HAYTA

HAYTA

(Ekmeklik Buğday)

Ekiz Tohumculuk LTD. ŞTİ. tarafından geliştirilmiş ekmeklik Buğday hattıdır.

Tescil için TTSM'ye verilmiştir. 2010 yılında üretim izni alınmıştır. Tohumluk üretimine başlanmıştır.

Kılçılı, beyaz başaklı, beyaz daneli, yüksek verimlidir. Dekara 500-900 kg dane evrimi.

Yüksek enerji değeri (W=320-410), gluten (35-50 ml) ve gluten endeksine (%90-99) sahiptir.

Adaptasyonu geniştir. Geç ekimden az etkilenir. Geç ekilen mısır ve pancar yerlerine tavsiye edilir.

Yüksek yağışlı ve sulu alanlara uygundur.