GÜDÜK

GÜDÜK

 Kışlık, sulu ve yüksek yağışlı alanlar için ekmeklik buğday çeşiti.

Ekiz Tohumculuk tarafından ıslah edilmiş ve 2017 yılında tescil rdilöiştir. 

Yüksek verimli, kırmızı daneli, kalite özellikleri oldukça iyidir.

Islahçı Hakkı Ekiz Tohumculuk üzerindedir.