Hasat Dönemi Yağışları Kaliteyi Düşürür mü?

Sanayici ve tüccara göre evet. Hem de her şartta ve her yerde. Yağmur yağdımı iş bitti. Daha iş yerine gelmeden, borsaya girmeden fiyatlar kafadan düşer.

Peki düşerse nasıl düşer, hangi kalite kriterleri olumsuz etkilenir, kötüleşir. Bunu araştıran, verilerle ispatlayacak birisi varsa gelsin. Filan zaman, filanın tarlası diye gelmesinler lütfen.. Bu sıradan ve anlamsız bir yaklaşım olur. Bilimsel bir çalışma sonucu ile gelsinler, göstersinler.

Yapılan bir çalışma, Konya'da hasat olgunluğuna gelmiş buğdayda bir hafta içinde 120 mm yağış düşse bile kalitenin olumsuz etkilenmediğini gösteriyor. Yani, Konya'ya bir yılda düşen yağışın neredeyse yarısı bir hafta içinde yağıyor.

Yaklaşık 15 kalite kriteri incelenmiş, hiç birisinde olumsuz bir etkilenme yok.

Bir şey etkileniyor. Oda danenin kabuk rengi. Renk açılıyor, ağarıyor. Tek etkilenen özellik bu. Kabuk denen şeyde un yapılırken kepek olarak çıkıp gidiyor, un kalitesini etkilemiyor.

Öyleyse, yağmur yağınca, daha mahsül satışa gelmeden neden fiyatlar tepe taklak oluyor? Bu bir ön yargı mı, bir kurgu mu, yoksa bir fırsat mı?

Biraz düşünelim, insaf perdelerimizi açalım diliyorum.

Doç. Dr. Hasan Ekiz