KIZILTAN 91

KIZILTAN 91

KIZILTAN 91

MAKARNALIK Buğday ÇEŞİTİ

Islahçı Kuruluş: Tarla Bitkileri Merkez araştırma Enstitüsü, Ankara.


Özellikleri

Kuru, orta yağışlı veya sulaması sınırlı alanlar için geliştirilmiştir. Su ve gübreye reaksiyonu yüksektir. Dekara kuruda 200-600 kg, suluda 350-700 kg verim alınabilir. İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde tavsiye edilir.

Kırmızı başaklı ve kılçıklı bir çeşittir. Dane kalitesi ortadır. İrmik verimi yüksek, dane rengi kabul edilebilir düzeydedir.

Hektolitre ağırlığı 72-84 kg, bin dane ağırlığı 35-45 g, protein yüzdesi 12-15, sedimentasyon değeri (SDS) 45 - 60 ml arasındadır.

Boyu 120 cm civarındadır. Yatmaya ve kışa dayanıklı, kuraklığa toleranslıdır.

Su ve gübreye reaksiyonu iyidir. Yüksek verim ve kalite için su-gübre dengesi iyi ayarlanmalıdır.

Yaprak ve çiçek hastalıklarına orta dayanıklıdır. Dane dökmez, hasat ve harmanı kolaydır. Kök hastalıklarına orta toleranslıdır.

Yetiştirilmesi

İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde Ekim ayı içinde ekilmesi ve dekara 18-20 kg tohum kullanılması tavsiye edilir.

Verim seviyesine göre sulama sayısı ve zamanı ile gübre miktarı ve uygulama zamanı iyi ayarlanmalıdır.

Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa beklenen verime göre gübreleme tavsiyesi şöyledir:

Verim 250-500 kg: Ekimde dekara 6-8 kg P2O5 tavsiye edilir. Bahar gübrelemesi ile toplam N 5-8 kg'a tamamlanır.

Verim 500-600 kg: Ekim sırasında 8-10 kg P2O5. Baharda N miktarı 8-12 kg'ma tamamlanır.

Daha yüksek verimlerde fosfor ve azot miktarları artırlmalıdır.

Ekimde ve bitki gelişiminin sonuna doğru verilecek azotlu gübreler dane kalitesini artırır. Bu nedenle, üst gübre 2-3 parçada, mümkünse sulama ile birlikte, son su dahil, verilmelidir.

Sulama imkanı varsa, iklim durumuna göre değişebilmekle birlikte, kardeşlenme-sapa kalkma dönemi ile dane doldurma dönemi en uygun sulama dönemlerdir. Sulama zamanı yağış ve bitkinin su talebine göre ayarlanmalıdır.

Kalitesi

Kalitesi iyidir. Ülkemizde makarna ve bulgur üretiminde en fazla kullanılan çeşitlerden birisidir.

ÜRETİCİ KURULUŞ:

EKİZ TOHUMCULUK TARIM VE GIDA LTD. ŞTİ.

Adres: Fevzi Çakmak Mah., Büyük Buğday Pazarı, Akan Cad., No 6-8, Ticaret Borsası Yanı, KONYA

Tel: 0-332-342 5727 , Cep: 0-533-665 0119,

Faks: 0-332-342 5728,

E-mail: ekiztohumculuk@gmail.com