HACIVELİ

HACIVELİ

HACIVELİ

EKMEKLİK BUĞDAY

- Alternatif-Kışlık karakterlidir. Kışa dayanır.

- Yağışı yüksek yerlere ve sulanan alanlara tavsiye edilir.

- Sulanabilen yerlerde verimi oldukça yüksektir. 

- Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

- Boyu 100 cm kadardır.

- Kırmızı danelidir.

- Geçit bölgelerinde sulanmadan dekara 350-650 kg, suluda 600-1.000 kg verim verir.

- Protein oranı yüzde 11-14, gluten miktarı yüzde 26-34, gluten endeksi 48-92,  Alveograf Enerji Değeri 150-330 arasında değişir.