GÜDÜK

GÜDÜK

GÜDÜK

EKMEKLİK BUĞDAY

- Kışlık karakterlidir. Kışa dayanması çok iyidir.

- Yağışı yüksek yerlere ve sulanan alanlara tavsiye edilir.

- Sulanabilen yerlerde verimi oldukça yüksektir. 

- Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

- Boyu 90 cm kadardır.

- Kırmızı danelidir.

- Geçit bölgelerinde sulanmadan dekara 350-700 kg, sulanan yerlerde 550-1.000 kg verim verir.

- Protein oranı yüzde 12-16, gluten miktarı yüzde 27-38, gluten endeksi 72-98,  Alveograf Enerji Değeri 240-450 arasında değişir.

EKİZ TOHUMCULUK TARAFINDAN ISLAH EDİLMİŞTİR.