HAVABACI

HAVABACI

 

HAVABACI

EKMEKLİK BUĞDAY

- Kışlık karakterlidir. Kışa iyi dayanır.

- Yağışı yüksek yerlere ve sulanan alanlara tavsiye edilir.

- Sulanabilen yerlerde verimi oldukça yüksektir. 

- Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

- Boyu 90-100 cm kadardır.

- Beyaz danelidir.

- Geçit bölgelerinde sulanmadan dekara 350-640 kg, suluda 550-1.050 kg verim verir.

- Protein oranı yüzde 12-15, gluten miktarı yüzde 27-37, gluten endeksi 60-95,  Alveograf Enerji Değeri 150-400 arasında değişir.

ÜRETİM HAKKI 2020 YILINDAN İTİBAREN 10 YIL SÜREYLE BETA A.Ş.'ye VERİLMİŞTİR.