TATLICAK 97

TATLICAK 97

TATLICAK 97

TRİTİKALE  ÇEŞİTİ

(Buğday x Çavdar melezi)

 

Islahçı Kuruluş ve Tescil Yılı: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal araştırma Enstitüsü, Konya, 1997.

Tritikale, yeşil yem, silaj ve dane yem olarak tüketilir. Ekmek ve diğer gıda ürünleri üretiminde de kullanılabilir.  

 

Özellikleri

Ülkemizin bütün bölgelerinde kuru ve sulu alanlarda yetişir. Toprak ve iklim yönünden seçici değildir. Kurak toleransı yüksektir.

Tuz, bor fazlalığı, mikro element noksanlığı, kış zararı, kuraklık, hastalıklar, vb. problemlere karşı toleransı buğday ve arpadan daha yüksektir.

Ülkemizde ot, silaj ve dane yem olarak kullanılır. Danede hazmolur protein ve lisin miktarı Buğday ve arpadan daha yüksektir. Bu nedenle özellikle kanatlı yeminde tercih edilir.

Boyu 110-120 cm, başak rengi açık kahverengidir. Kılçıklıdır.   

Dane verimi kuruda 250-520 kg, yüksek yağışlı  veya sulu şartlarda 400-750 kg arasındadır.  

Protein yüzdesi 12-15, hektolitre ağırlığı 73-79 kg, bin dane ağırlığı 35-41 g, sedimentasyon (Zeleny) değeri 29-42 ml'dir. 

Buğday ile yüzde 30-40'a kadar paçala girerek ekmeklik un üretiminde de kullanmakta, hamur ve ekmek kalitesine olumlu etkiler yapmaktadır.

Silaj verimi, yüksek yağışlı veya sulu yerlerde dekara 3-6 ton arasındadır. Bir miktar Macar Fiği ile karışık ekilmesi (13-15 kg MİKHAM 2002 + 3-5 kg Macar Fiği) ot kalitesini artırır.

 

Yetiştirilmesi

Ekimi Doğu Anadolu da Eylül, İç Anadolu ve Geçit Bölgelerimizde 20 Eylül-20 Ekim arası ve Sahilde Kasym ayy içinde yapılır. 

Dekara 20-22 kg tohum atılır. Toprak hazırlığı, ekim zamanı ve ekimde sorun yağanırsa tohum miktarı birkaç kg artırılyr.

Gübrelemede toprak tahlili esastır. Gübreleme ve sulama toprak özelliği ve yağış dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bağka türlü tavsiye edilmemişse; ekim sırasında dekara kuruda, 250-350 kg verim seviyesinde, 15 kg DAP veya 15 kg TSP + 15 kg %21'lik Amonyum Sülfat (6-7 kg P205 ve 2-3 kg Azot (N)) tavsiye edilir. Yağışın daha yüksek olduğu yerlerde veya bir sulama yapılması halinde, 350-500 kg verimlilik seviyesinde, dekara 20 kg DAP veya 20 kg TSP + 15 kg %21 'lik Amonyum Sülfat (8-9 kg P205 ve 3-4 kg N) uygulanmalıdır. Daha yüksek verimlerde P2O5 miktarı 10 kg'ın altına (25 kg DAP) düşürülmemelidir.

Toplam N miktarı bahar mevsiminde dekara kuruda 6-7 kg, yüksek yağışlı veya bir kez sulanabilen alanlarda 8-9 kg'a tamamlanabilir. İki sulama veya çok yağışlı alanlarda 12-13 kg N tavsiye edilir.

Üst gübrelemesi, ilkbaharda erken dönemde (Şubat-Mart) bir kerede veya ikiye bölünerek ikinci kısmı Nisan-Mayıs ayında yapılabilir.

Bir su verilirse sapa kalkma dönemi, iki su verilirse kardeşlenme-sapa kalkma ve başaklanma dönemleri tavsiye edilir.  

Yatmaya toleransı iyidir. Orta erkenci olup hasada buğdayla birlikte gelir. Dane dökmez, harman olma kabiliyeti iyidir.

 

EKİZ TOHUMCULUK LTD. ŞTİ.

Adres: Fevzi Çakmak Mah., Akan Cad., No-6-8, Konya Ticaret Borsası yanı, Karatay-Konya.

Tel: 0-332-342 5727, Cep: 0-533-665 0119

Faks: 0-332-342 5728,

E-mail: ekiztohumculuk@gmail.com