SÖNMEZ 2001

SÖNMEZ 2001

SÖNMEZ 2001

- Alternatif karakterlidir. Kışa daynaması iyidir.

- Kuru ve sulu alanlarda yetişir.

- Beyaz başaklı ve kılçıksızdır.

- Boyu 110-120 cm:dir.

- Kırmızı danelidir.

- Dekara kuruda 200-500 kg, suluda 400-800 kg verim verir.

- Protein oranı yüzde 11-14, gluten miktarı yüzde 24-35, gluten endeksi 45-80, Alveograf Enerji Değeri 120-300 arasında değişir.