AYDANHANIM

AYDANHANIM

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.

İki sıralı, yatmaya dayanıklı, malt kalitesi iyidir.

İç Anadolu'da taban ve sulanabilir alanlara tavsiye edilir. Yüksek yağışlı diğer bölgelerde sulanmadan yetişebilir.

Verim potansiyeli yüksektir. dekara 400-800 kg verim alınabilir.